Bumann der Restauranttester

 

Staffel 2010

 • Bumann der Restauranttester - Hirschen BE
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"flv";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge41Staffel2765.flv";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"626";s:4:"size";s:8:"88240548";s:4:"mime";s:11:"video/x-flv";s:10:"embed_code";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge41Staffel2529.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"352";s:8:"duration";s:3:"626";s:4:"size";s:8:"45226128";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2337686449001
  239c906e-a761-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Zum Truben ZH
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"flv";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge31Staffel2991.flv";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"582";s:4:"size";s:8:"81967185";s:4:"mime";s:11:"video/x-flv";s:10:"embed_code";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge31Staffel2980.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"352";s:8:"duration";s:3:"582";s:4:"size";s:8:"41638672";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2337686448001
  4b27d09d-a75a-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Krone AG
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"flv";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge21Staffel2258.flv";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"581";s:4:"size";s:8:"81888675";s:4:"mime";s:11:"video/x-flv";s:10:"embed_code";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge21Staffel2984.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"352";s:8:"duration";s:3:"581";s:4:"size";s:8:"41755430";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2330224422001
  ebb24fd7-a744-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Alte Post",...
  http://blip.tv/play/hpoRgfPaZQI
  671bba2c-aa96-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Zur alten Post BE
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"flv";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge11Staffel2291.flv";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"499";s:4:"size";s:8:"70263495";s:4:"mime";s:11:"video/x-flv";s:10:"embed_code";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge11Staffel2231.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"352";s:8:"duration";s:3:"499";s:4:"size";s:8:"35774105";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2337686445001
  be0d8b5c-a74c-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Krone", Staf...
  http://blip.tv/play/hpoRgfiROgI
  9905b208-aa96-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Zum Truben",...
  http://blip.tv/play/hpoRgfndOwI
  03449c13-aa97-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Hirschen")
  http://blip.tv/play/hpoRgfnSLQI
  2746cc5b-aa97-11e4-9476-002590c750be