Bumann der Restauranttester

 

Staffel 2011

 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Wiesental",...
  http://blip.tv/play/hpoRgrDXBwI
  0928c758-aa96-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Wiesental TG
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge41Staffel3971.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"748";s:4:"size";s:9:"167822403";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:3:"flv";a:1:{s:3:"url";N;}s:5:"title";s:53:"3+ Bumann der Restauranttester (Folge 4-1, Staffel 3)";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2337686450001
  36ab81e2-a725-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Flyingball LU
  http://blip.tv/play/hpoRgq7raQI
  2337686447001
  6cd29b45-a715-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester - Krone BE
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge21Staffel3150.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"488";s:4:"size";s:8:"90408235";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:3:"flv";a:1:{s:3:"url";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2340731769001
  ace9703a-a6fd-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann bei den Deutschen (Trailer "Rank", Staffel...
  http://blip.tv/play/hpoRgrHvRwI
  498fb375-aa95-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann bei den Deutschen - Rank SG
  a:12:{s:20:"emvideo_data_version";i:3;s:27:"emvideo_bliptv_data_version";i:3;s:7:"is_show";b:0;s:9:"thumbnail";a:1:{s:3:"url";N;}s:3:"m4v";a:7:{s:3:"url";s:78:"http://blip.tv/file/get/3Plus-3BumannDerRestauranttesterFolge11Staffel3985.m4v";s:5:"width";s:3:"640";s:6:"height";s:3:"360";s:8:"duration";s:3:"724";s:4:"size";s:9:"155853964";s:4:"mime";s:11:"video/x-m4v";s:10:"embed_code";N;}s:3:"flv";a:1:{s:3:"url";N;}s:5:"title";s:19:"Recent Posts - Blip";s:11:"description";N;s:9:"blip_user";a:3:{s:3:"uid";s:6:"227790";s:8:"username";s:6:"3 Plus";s:3:"url";a:2:{s:4:"TYPE";s:9:"text/html";s:4:"HREF";s:34:"http://blip.tv/users/view/3%20Plus";}}s:8:"showpage";N;s:10:"embed_code";N;s:3:"rss";s:22:"http://bls.blip.tv/rss";}
  2337686446001
  8e0b9095-a6e9-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Flyingball",...
  http://blip.tv/play/hpoRgq7raQI
  1ffbe9fc-aa96-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann der Restauranttester (Trailer "Krone", Staf...
  http://blip.tv/play/hpoRgqvXXAI
  7a445e9a-aa95-11e4-9476-002590c750be
 • Bumann bei den Deutschen - Der grosse Kampf um die Schweizer...
  http://blip.tv/play/AYKfzCUC